Perancangan penanaman padi dalam konteks pembangunan: Sebuah kes study di kawasan penanaman padi Pahang Tua, Pekan, Pahang / Abdul Aziz Mohamad

Perusahaan penanaman padi adalah yang kedua penting dari segi penggunaan tenaga buruh dan tanah di Malaysia. Hasil tanaman padi dalam tahun 1970 ialah 1,658,000 ton dan luas tanah yang diusahakan untuk menanam padi telah bertambah sebanyak 70%. Pengeluaran padi di negara ini pada keseluruhannya menu...

全面介绍

Saved in:
书目详细资料
主要作者: Abdul Aziz , Mohamad
格式: Thesis
出版: 1974
主题:
在线阅读:http://studentsrepo.um.edu.my/10088/1/Abdul_Aziz_Mohamad_%2D_Academic_exercise.pdf
http://studentsrepo.um.edu.my/10088/
标签: 添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!