The Relationship Between Service Innovation Management Practices On Performance Within Telecommunications Industry In Malaysia

Persaingan dalam industri telekomunikasi memerlukan syarikat-syarikat perlu lebih inovatif dengan permintaan pelanggan yang cepat berubah untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Dalam konteks tersebut, inovasi perkhidmatan memainkan peranan penting dalam proses keseluruhan perniagaan Syarikat....

全面介绍

Saved in:
书目详细资料
主要作者: Taghizadeh, Seyedeh Khadijeh
格式: Thesis
语言:English
出版: 2015
主题:
在线阅读:http://eprints.usm.my/31506/1/SEYEDEH_KHSDIJEH.pdf
http://eprints.usm.my/31506/
标签: 添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!