The Relationship Between Service Innovation Management Practices On Performance Within Telecommunications Industry In Malaysia

Persaingan dalam industri telekomunikasi memerlukan syarikat-syarikat perlu lebih inovatif dengan permintaan pelanggan yang cepat berubah untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Dalam konteks tersebut, inovasi perkhidmatan memainkan peranan penting dalam proses keseluruhan perniagaan Syarikat....

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Taghizadeh, Seyedeh Khadijeh
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
منشور في: 2015
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://eprints.usm.my/31506/1/SEYEDEH_KHSDIJEH.pdf
http://eprints.usm.my/31506/
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!