APA引用形式

Berita Harian. (2013). Beg sandang UPM boleh cas gajet.

シカゴスタイル引用形

Berita Harian. Beg Sandang UPM Boleh Cas Gajet. 2013.

MLA引用形式

Berita Harian. Beg Sandang UPM Boleh Cas Gajet. 2013.

警告: この引用は必ずしも正確ではありません.