Text this: Masyarakat Melayu dan penanaman padi di Selatan Thailand : kajian kes di sebuah mubaan dalam Wilayah / Narathiwat Rashahar Ramli.