Author: PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral